Jeřabiny

        Jeřabiny: tempera, 55x40cm

Vlasta Tvrdá
narozena 1950
autodidakt - malba
žije a tvoří ve Vrchlabí

Ve své tvorbě se zabývá malováním květin, občas krajinomalbou. Používá převážně techniky malby olejem, temperou a akvarelem.

Pravidelně se zúčastňuje společných výstav malířů a mezinárodních malířských sympózií. Poprvé vystavovala společně s novopackými výtvarníky v roce 1977. Následovalo více než padesát společných výstav, mj. v letech 1995-96 v Japonsku (Kóbe, Osaka, Tokio).

Od roku 1986 prezentovala své dílo na více než dvaceti samostatných výstavách v České republice i v zahraničí, zejména ve Spolkové republice Německo.

Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Anglii, Austrálii, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Izraeli, Kanadě, USA, Holandsku, Rakousku, Německu a Norsku.